Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2014

mazeltov

tom-sits-like-a-whore:

tennants-hair:

jadeum2197:

captain—jack—harkness:

*heavy breathing*

is tom hiddleston a reaction or just another thing to drool over

both

Reposted fromMoonTide MoonTide viaagnyta agnyta
mazeltov
3302 a46d

jenny-thunder:

season 1: wendigo promo photo

Reposted fromfandoms fandoms viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek

January 11 2014

mazeltov

prep-in-step:

my itunes library

Reposted fromMoonTide MoonTide viaYOUR3K YOUR3K

January 10 2014

mazeltov
9659 d90b
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
mazeltov
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)

– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.

Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

Reposted fromGixer Gixer viasuzannekhaleen suzannekhaleen
mazeltov
9210 f933
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamissyseepy missyseepy
mazeltov
5664 a692
3023 d043 500
Reposted fromget-fit get-fit viaiwanowicz iwanowicz
mazeltov
5392 1873
Wiedźmin - gra przygodowa. KUP MI, KUP MI, KUP MI, PLISSS
Reposted fromreksi0 reksi0 viapl pl
mazeltov
5689 4ecf
Reposted fromlovehiddleston lovehiddleston
mazeltov
1236 3381 500
tymczasem na warszawskim targu... :)
Reposted frommissbrodka missbrodka viafatu fatu
mazeltov

January 09 2014

4770 5afe 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamefir mefir
mazeltov
2222 731e
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viamefir mefir

January 08 2014

mazeltov
5083 676f
Reposted frommarcz marcz viatreadsoftly treadsoftly
mazeltov
Panie Boże, uczę się przy niej wolności, moje serce uczy się bić, oddycham, jestem, bo ona jest. Jaki to problem: żakiet porzucony w mokrej trawie? Jaki to problem: iść boso i boso wsiadać do podmiejskiej kolejki? Chodź, chodź, teraz tak. Na twoją skórę pada cień liścia i kropla deszczy. Przestałem się bać. Ktoś we mnie przestał się bać. Nie boi się. [...] Nie boję się przyszłego tygodnia, bo wiem, że za tydzień ujrzę ją biegnącą wzdłuż peronu, nie boję się przyszłego życia, bo wiem, że do końca życia ona będzie.
— Jerzy Pilch - Pod Mocnym Aniołem.
Reposted fromeksistens eksistens viawiecejnic wiecejnic
mazeltov
1997 81ca
nanananaananananana
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viaexecute execute
mazeltov
4797 0c41 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamarvellous marvellous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl